Leonard Dembo’s ‘Dambudzo Watinetsa’ tune reportedly banned on ZBC.

Dambudzo is the middle name for President ED Mnangagwa.

Dambudzo translates to ‘Problems’

Watinetsa translates to ‘You are responsible for our suffering’ 

Some of the words in the song…Dambudzo iwe, Dambudzo iwe, Dambudzo iweeee, Hona Dambudzo watinetsa