After a top government official sensationally claimed that Zimbabwe’s Army Commander  holds a dodgy PhD qualification from a South African university, President Mugabe ignored the allegations and urged members of the Zimbabwe Defence Forces to take a cue from their boss, General Constantino Chiwenga, and further their education to achieve academic excellence.

Chiwenga claims to hold a doctorate degree from the University of KwaZulu Natal in South Africa.

Speaking during the Zimbabwe Defence Forces Day commemorations at the National Sports Stadium in Harare, President Mugabe said Gen Chiwenga came up with a good thesis for his doctorate.

“Kareko vaiita shungu vaingoitawo dzokuita madegree pawo vega asi kune vakabudirira,” he said. “Commander wepamusorosoro vaChiwenga ava ndiDr Chiwenga.

“Vakaita doctorate yakaisvonaka yekuti munoverenga vanenge vachienda kumauniversity. Ndozvazvinoitwa kana waita research yakadaro kumauniversities vanenge vanayowo. Unokwanisa kukumbira kuti chimbotipai tione, ini ndinenge ndirikuita zvakafanana nezvakaitwa nangana. Wokumbira unopihwa.

“Ndomaitirwo anoita research. Kana ivowo pachavo dzimwe nguva vangade kuti research yakadaro izova book chairo rinoprintwa richiverengwa nevazhinji, saka manga musina kumbovati makorokoto. Atova makore ndofunga maviri vaine degree iroro. Tinovimba nazvo izvi zvikuru. Let others follow the example, kudzidza hakupere.”

 The remarks by President Mugabe contradicts Higher and Tertiary Education Minister Professor Jonathan Moyo who has been claiming on social media that Gen Chiwenga holds fake qualifications and he used someone to write the thesis for his doctorate.