Joice Mujuru supporters have been filmed singing “Bob haana vana, tora vana vaPamire uyende navo kudzindza kwavo” (Bob has no children, take Pamire’s children to their relations). Watch video below:

https://www.youtube.com/watch?v=vTeCI2eGOM0